Příčiny závad ozubeného řemenu

Ozubené řemeny slouží k přenosu síly a udržení synchronních otáček mezi dvěma ozubenými koly. Těm se právě v soustavě s rozvodovými řemeny říká řemenice. Ozubené řemeny vyrobené z pryže, skelných vláken a nylonové tkaniny jsou mezi řemenicemi namáhány a v některých případech dochází k jejich poškození a nutnosti předčasné výměny. Všechny defekty se víceméně dají shrnout do několika skupin a podle poškození řemenu lze odvodit, co je na celé soustavě špatně nastavené.


V následujících odstavcích tak vždy najdete typické poškození ozubeného řemenu, jeho nejpravděpodobnější příčinu, a radu, jak se v dané situaci zachovat.

Symetrické poškození ozubeného pásu


Laik je možná ani nerozezná, na první pohled nejsou příliš vidět, ale věstí špatné nastavení napětí mezi řemenicemi nebo podobné problémy. Jedná se o:

Vydřený prostor mezi zuby pásu


ozubený řemen vydřený mezi zuby
Opotřebení je patrné na nosném materiálu pásu mezi zuby, může dojít až k odhalení kordu pásu a ke snadnějšímu přetržení. Způsobuje to nejčastěji příliš silné napnutí pásu mezi řemenicemi, nebo mechanické poškození zubů řemenice, která pak drsným povrchem vydírá materiál z ozubeného pásu. Projevuje se především v mezeře mezi zuby, u pásů s lichoběžníkovými zuby může být narušen i vrchol zubu.
Řešením je vyměnit ozubené kolo (pokud jeví známky poškození), instalovat nový řemen, správně ho napnout a a zajistit správnou funkci napínače.

Odřené zuby pásu


odřené zuby řemenu
Opotřebení najdete především na zubech pásu v jejich středu, méně pak mezi nimi. Způsobeno je malým napnutím řemenu, které dovoluje přeskočení zubu a tími lokální opotřebování náběhové strany zubu.

Velice podobné opotřebení může vzniknout i naopak při vysokém napětí pásu, viz předchozí odstavec. Vysoké napětí vedoucí k vytahování řemenu nahoru může způsobit opotřebení hran zubů ještě před tím, než dojde k jeho prasknutí v důsledku tahového namáhání.

Často najdete dutinky v podkladové tkanině.

Řešením je instalace nového řemenu, tentokrát správně napnutého, a zajištění správné funkce napínače.

Praskliny na hladké straně řemenu


následky vysoké teploty na ozubeném řemenu
Pokud je dolní strana ozubeného řemenu popraskaná, pás zapáchá a je špinavý, případně jeví známky potrhání, jedná se s největší pravděpodobností o jeho přehřívání, například v důsledku pronikání oleje, nabobtnání a přeskakování zubů. Zkontrolujte těsnění.

Pomůže jednoznačně odhalení příčiny přehřívání, odstranění netěsností, kontrola pouzdra řemenu a prachového těsnění. Instalujte nový řemen, dbejte na jeho správné napnutí a správnou funkci napínače.

Asymetrická poškození ozubeného pásu


Jedná se o viditelná poškození ozubeného řemenu, jako jsou chybějící nebo olupující se zuby, nebo rozpadající se bok pásu.

Chybějící zuby řemenu


chybějící zuby řemenu
Odtržení zubů řemenu může být způsobeno náhlým a silným zatížením hnací řemenice při zachycení, zaseknutí hnané součástky, například při zaseknutí čerpadla. Dojde tak k přeskočení řemene přes zuby řemenice.

Chybějící zuby ale mohou být způsobeny i nízkým napnutím řemenu, kdy řemen může na ozubeném kole nadskakovat a tím dochází k velké rázově působící ohýbací síle a výchylkám zubů.

Spolu s chybějícímu zuby nejčastěji najdeme praskliny u kořeny dalších zubů.

Vyměníme řemen, zajistíme volné otáčení hnací i hnané řemenice a správné napnutí pásu.

Odlupování zubů řemenů


I při příliš vysokém napětí může dojít k přeskočení zubů řemenice. Materiál se ale odlupuje z prasklin u kořene zubů a nechává zbytky zubů na pásu.

Řešením je opět výměna pásu za nový, nastavení správného napětí a správné funkce napínáku.

Opotřebení hrany řemenu


odřená hrana ozubeného řemenu
Pokud najdete odtrženou nebo výrazně opotřebovanou hranu ozubeného řemenu, příčinu hledejte na řemenici. Zpravidla bývají ozubená kola mechanicky poškozená a jejich drsný povrch rozedírá řemen.

Pokud jsou obě řemenice v pořádku, příčina může být v jejich špatné poloze, kdy neleží přesně v jedné ose.

Oprava vede přes dohledání příčin poškození na jedné z řemenic, seřízení řemenic do jedné osy, nebo výměna a následně výměna celého řemene.

Přetržený řemen


I podle způsobu, jakým došlo k přetržení řemenu mezi řemenicemi, poznáme nejčastější příčiny. Včasná diagnóza problému potom usnadní opravu a zamezí dalším škodám

Rozleptaný, nabobtnaný a páchnoucí řemen


ozubený řemen rozleptaný olejem nebo naftou
Pokud dojde ke kontaminaci olejem nebo unikajícími pohonnými hmotami, pryžový materiál ozubeného řemenu bude rozleptaný a zkřehlý. Snadno tak dojde k přetržení řemenu, kterému může předcházet přeskakování zubů řemenice.

Přítomnost oleje nebo nafty snadno poznáme po čichu. Řemen bude v místě poškození nebo přetržení roztřepený, pryž bude jevit známky rozleptání.

Odstraníme netěsnosti, zkontrolujeme pouzdro řemenu a protiprachové těsnění, instalujeme nový řemen a dbáme na jeho správné napnutí.

Příčně přetržený řemen


čistě přetržený řemen
Pokud řemen po celé délce nejeví známky opotřebení, ale dojde k jeho přetržení kolmo v prohlubni mezi zuby, je nejpravděpodobnější příčinou popraskání kordu řemenu (skelná vlákna) při skladování nebo montáži vlivem nežádoucího přeložení řemene.

Opatrně řemen vyměníme, nesmí dojít k jeho přiskřípnutí nebo uvíznutí. Instalujeme nový řemen a zajistíme jeho správné vypnutí.

Komplikovaně přetržený řemen


komplikovaně přetržený řemen
Přetržení ozubeného řemenu často předchází zachycení cizího tělesa - matky, podložky, kamínku. Hnací řemen je potom silně poškozený a roztržený zakřiveně a roztřepeně.

Zkontrolujeme bezproblémový stav řemenic (jestli cizorodé těleso nepoškodilo jejich zuby), najdeme příčinu přetržení, opatrně vyměníme řemen a zajistíme jeho napnutí. Zkontrolujeme kryt řemenu.

Dodatek:


Všechny poruchy hnacího řemene vyžadují jeho vyměnění za nový. Neinstalujte znovu použitý řemen, i když nejeví známky poškození. Při napínání řemene podle předepsaného postupu je počítáno s tím, že nové řemeny z části povolí. Použitý řemen by se nepodařilo nikdy přesně znovu napnout.

Jedničkou v oblasti pohonů a lineárních vedení je Teatechnik.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat