Zlato jako opravdu unikátní kov

Víte, že je zlato na Zemi jediným kovem, který je v přírodním stavu žlutý? Některé další kovy vytvářejí zlatu podobné slitiny (mosaz) a některé kovy mohou dostat druhotně žlutou barvu reakcí se vzduchem nebo v něm obsaženými látkami. Ne nadarmo se našim prapředkům zlato na první pohled zalíbilo a ustavili ho univerzálním platidlem, stejně jako kovem pro většinu šperků.

Převodovka - typologie a funkce

Převodovka umožňuje změnu převodových stupňů při přenosu točivého momentu a mechanické síly z hnací hřídele na hnanou. Převodovky rozlišujeme na nesynchronizované, synchronizované, plně synchronizované a automatické.

Ozubená kola – definice a funkce

Ozubená kola slouží k přenosu točivého momentu a mechanické energie z hnacího kola na hnané, a to za pomoci ozubených částí kol. Maximální přenos energie se pohybuje okolo 100MW.

Hřídelové spojky a jejich funkce

Hřídelové spojky slouží k přenosu kroutícího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem. Hřídele jsou spojeny buď dočasně, nebo trvale. Kroutící moment může být přenášen jak mezi jednotlivými stroji, tak i v rámci jednoho zařízení.